Sibelius-Akatemia
Aleatori etusivu

Mahdollinen kurssin sisältö

Kurssi voidaan toteuttaa erillisenä opintojaksona. Taitava opettaja pystyy kuitenkin luomaan oppimistilanteita, joissa sekä oppilaiden säveltapailutaidot että musiikkiteoreettiset valmiudet kehittyvät ainakin samaa vauhtia kuin normaaleilla solfa/teoria -oppitunneilla. Joten pitäisin suotavana kurssin integroimista normaaliin säveltapailuopetukseen.

Kurssi kannattaa päättää tentin sijasta matineaan, jossa valmiit sovitukset esitetään. Tämä lisää oppilaiden motivaatiota.

Kurssi voidaan jakaa kolmeen osioon:

  • Soitinten opiskelu
  • Stemmaamisen perusteet
  • Esitykseen valmistautuminen ja esitys

Kaksi ensimmäistä osiota voidaan limittää keskenään niin, että tunneilla käydään läpi esim. yksi soitin ja jotain perusharjoituksia stemmaamisesta. Näin kurssiin käytetty aika saattaa supistua vain muutamaan viikkoon: 6 oppituntia osioita 1 ja 2, sen jälkeen kenraaliharjoitus ja itse esitys.

Suositeltava periaate on, että oppilaat esittelevät itse oman soittimensa; soittavat jotain, näyttävät soittimen äänialan (= sen mitä itse pystyvät soittamaan!), selittävät vapaasti mikä instrumentilla on helppoa, mikä vaikeaa jne. Muut oppilaat ja opettaja kommentoivat, kyselevät ja tekevät muistiinpanoja.

← Stemmaaminen ja soitinnuksen alkeet peruskurssitasolla 1. Soitinten opiskelu →

Tulostettava versio