Sibelius-Akatemia
Aleatori etusivu

3. Työmuodot ja käyttötarkoitus

Tämä osuus on omasta mielestäni mielenkiintoisin osa transkriptiota. Tehtävänannoilla ja sillä miten tekeminen suunnataan käytäntöön on suuri vaikutus siihen miten transkriptioon käytetty aika maksaa itsensä takaisin oppimisena.

Omasta mielestäni tärkein transkription muoto on kappaleiden opetteleminen korvakuulolta omalla soittimella. Musiikki on silloin tallennettu soittajan päähän. Ihmisen muisti ei ole tietenkään lahjomaton ja virheetön, mutta joidenkin asioiden suhteen tämä tapa on suorastaan ylivertainen. Paperille voi tallentaa säveltasot, rytmit, harmonian, artikulaation, dynamiikan - mutta ei musikaalista tulkintaa. Nuoteille kirjoitettu musiikki on aina tulkittava, mutta päähän varastoitu musiikki sisältää tulkinnan. Voi olla ettei soittaja senhetkisillä soittotaidoilla vielä täysin saa tulkintaa ulos soittimesta, mutta se on hänelle olemassa paljon konkreettisemmin kuin nuottipaperilla. Mieleen tallentuu myös mielikuva soundista, tunnelmasta, vaikka mitä muita näkökulmia musiikkiin ja sen soittamiseen. Ja se jos mikä kehittää korvia ja mielikuvitusta.

Ja vaikka tekisimmekin transkriptioita kirjoittamalla musiikkia nuoteiksi, tärkein lopputuotos ei ole se mitä olemme saaneet paperille. Tärkein lopputuotos on se, että olemme kuunnelleet analyyttisesti jotain kappaletta todella paljon. Siitä on väkisinkin jäänyt itselle roppakaupalla "hiljaista tietoa", asioita joita ei edes itse tiedä tietävänsä. Mistä opitaan tyylitaju, improvisointia, erilaisen soundin käyttämistä, fraseeraamista? Miten opitaan soittamaan musikaalisesti? Uskoakseni transkription suurin voima piilee tässä näkökulmassa ja siinä miten sen hyödyntää omassa opetuksessaan.

Erilaisia tehtävätyyppejä

Tehtävätyyppien määrä on ainoastaan omasta mielikuvituksesta kiinni. Listaan tähän kaikki mitä muistan itse käyttäneeni omassa sävellys/tanskriptio/soittamisharrastuksessani ja opetustyössä.

Rytmisiä asioita:

 1. Sykkeen transkriptio
 2. Tahtilajin tunnistus
 3. Rakenteeseen liittyvien osien tunnistaminen, niiden keston laskeminen tahdeissa
 4. Melodian rytmin kirjoittaminen
 5. Esim. laulajan vapaasti tulkitseman rytmiikan yksinkertaistus, "tulkinnan poisto"
 6. Bassolinjan rytmin kirjoittaminen
 7. Harmonian rytmin kirjoittaminen
  esim. rasti siihen tahtiin ja sille sykkeelle missä havaitsee että sointu vaihtuu
 8. Perkussiivisen rytmin kirjoittaminen
  Rumpukompit = lyömäsoittimilla soitetut ostinatot

Melodisia asioita:

 1. Toonikan löytäminen
 2. Sävellajin tunnistus
 3. Melodian kirjoittaminen
 4. Improvisaation kirjoittaminen
 5. Melodian ambituksen määritys (korkeimman ja matalimman sävelen välinen etäisyys)
 6. Bassolinjan kirjoittaminen
 7. Walking bass, sointumerkkien mukaan vapaasti säestävän bassolinjan kirjoitus
 8. Tunnistaa melodiasävelen suhde senhetkiseen sointuun
 9. Sointujen vaihtuessa liikkuvien sointusävelten löytäminen
 10. Harmoniaelementin ylimmän sävelen kuuntelu - "Sointujen lead-sävelten kuuntelu"

Harmonisia asioita:

 1. Tunnistaa soinnun vaihtuminen
 2. Tunnistaa yksittäisiä sointuja/sointutyyppejä
 3. Sointumerkkien kirjoittaminen
 4. Tonaalisten tehojen ja purkausten tunnistaminen
 5. Sointukäännösten ja asemien tunnistaminen
 6. Tarkan sointusatsin kirjoittaminen

Muita asioita:

 1. Soitinten tunnistus
 2. Tyylilajien tunnistus
 3. Aikakausien tunnistus
 4. Merkittävien soittajien tunnistus(!)
 5. Merkittävien säveltäjien tunnistus

Nuotintamista eri käyttötarkoituksiin

 1. Pelkkä melodia
 2. "Lead sheet", eli nuotti jossa yhdellä rivillä g-klaavissa melodia ja viivaston yllä reaalisointumerkit. Kompakti nuotti pikkubändeille.
 3. Melodia g-klaaviin, bassolinja f-klaaviin ja reaalisointumerkit jommankumman viivaston ylle. Tempo tyylilaji ja rakenne. Hyvä formaatti kaikenlaisille pienemmille bändeille
 4. Soolotranskriptio
 5. Bassolinjan transkriptio
 6. Sointulappu jossa rakenne, kappaleen tyylilaji ja tempo merkitty oikein. Kun tarvitaan äkkiä säestysnuotti josta koko bändi voi säestää esim. solistin.
 7. Hardcore-ihmisille erikokoisia partituureja erilaisista kokoonpanoista ja musiikista.
 8. Rakenne ja orkestrointi. Alekkainen lista kappaleen rakenteesta ja siitä mikä instrumentti tai instrumenttiryhmä soittaa melodista elementtiä ja mikä taustaelementtiä. Tarkkuus käyttötarpeen mukaan. Pikaesimerkki:
OsaKestoMelodiaTausta
INTRO8Jouset okt. unis.Vasket sointumatto
A16LaulusolistiSellot obligato
B16LaulusolistiTutti

Soittotehtäviä:

 1. Opettele korvakuulolta oman soittimesi osuus jostakin kappaleesta osittain tai kokonaan:
  • Eritasoiset melodiat
  • Eritasoiset improvisoidut soolot
  • Soinnut
  • Säestystyyli
 2. Opettele korvakuulolta jonkin muun kuin oman soittimesi osuus kappaleesta osittain tai kokonaan
  • Kuten edellä
 3. Opettele itselläsi nuoteilla olevasta kappaleesta fraseeraus ja tulkinta äänitteen mukaisesti - opettele matkimaan eri soittotyylejä ja soittajia
  • Yksi tai useampi levytetty tulkinta
  • Fraseerauksen, artikuloinnin, vibraton, soundin, dynamiikan, sormitusten/hengitysten/jousituste/ym. kuuntelu ja matkiminen perässä omalla soittimella
  • Näiden jälkeen oma tulkinta, ja sen mukaisten artikulointien ja sormitusten ym. kirjoittaminen muistiin.
 4. Äänitä omaa soittoasi, joko improvisoitua tai ei
  • Analysoi kuuntelemalla omasta soitostasi dynamiikkaa, fraseerausta, artikulointia, soundia ym.
  • Tee transkriptio siitä mitä itse soitit ja tutki mitä tulit soittaneeksi ja vertaa sitä kuulokuvaan

Miten valitsen transkriptio-ohjelmistoa?

Paras lähtökohta on oma levyhylly. Se musiikki jonka itse tunnet parhaiten ja josta pidät. Kaikki musiikki johon itselläsi on tunnepohjainen suhde, johtaa siihen että todennäköisesti innostut sen musiikin tutkimisesta ja soittamisesta luokallesi. Innostus ja oma rakkautesi musiikkiin on tärkein asia mitä voit oppilaalle välittää.

Toinen lähtökohta on oppilaiden levyhylly. Pyydä heitä tuomaan levyjään tunneille, jotta näet minkälaista musiikkia he kuuntelevat itse. Jos et itse pidä siitä musiikista mistä oppilaasi pitää, älä korosta asiaa. Kallisarvoisin motivaation siemen oppilaasi mielessa on hänen suhteensa siihen musiikkiin joka on hänelle rakasta. Motivoitu oppilas oppii kaiken, motivoimaton ei mitään.

Kysy mitä biisejä kollegasi käyttävät mihinkin tarkoitukseen. Jos joku kysyy itseltäsi samaa, auta parhaan kykysi mukaan. Kiitollinen kollega on loistava transkriptiomateriaalin tuottaja.

Ohjelmiston valinnassa voit ajatella myös seuraavia näkökulmia:

 1. Solistisesti esillä olevat instrumentit
 2. Aikakausi, tyyli
 3. Tahtilajit
 4. Sävellajit
 5. Rytmiset ilmiöt
 6. Melodiset ilmiöt
 7. Harmoniset ilmiöt
 8. Hienot tulkinnat
 9. Oppilaan musiikkimieltymykset

Muutamia esimerkkibiisejä omasta ohjelmistostani

2/3-taso

 • Are you lonesome tonight (Elvis) 3/4
 • Lodi (CCR) 4/4
 • Apache (The Shadows-versio tai The Ventures-versio) 4/4

3/3-taso

 • Tom's Diner (Suzanne Vega) 4/4
 • Fields of Gold (Sting) 4/4
 • Romeo & Julia (Nino Rota) 3/4
 • Only you (The Platters) 12/8
← 2. Notaatio Loppusanat →

Tulostettava versio