Sibelius-Akatemia
Aleatori etusivu

Kirjallisuutta

  • Harcourt Brace Jovanovich. [Erinomainen tonaalista harmoniaa käsittelevä oppikirja, jossa on voimakkaan schenkeriläinen painotus. Käsiteltävä materiaali ulottuu aina harmonian perusteista komplisoituun kromatiikkaan.]
  • Cadwallader, Allen ja Gagné, David (1998). Analysis of Tonal Music: A Schenkerian Approach. New York: Oxford University Press. [Paras ja selkein johdantoteos Schenker-analyysiin.]
  • Salzer, Felix ja Carl Schachter (1989 [1969]). Counterpoint in Composition: The Study of Voice Leading. New York: Columbia University Press. [Hyvä johdatus lajikontrapunktin esittelemien äänenkuljetustapahtumien esiintymiseen tonaalisessa musiikissa. Sisältää sekä kontrapunktin lajien periaatteet että lukuisia ja monipuolisia analyyttisiä esimerkkejä.]
  • Schenker, Heinrich (1956 [1935]). Der freie Satz. Wien: Universal Edition. (Engl. Free Composition, käänt. ja toim. Ernst Oster. New York: Longman, 1979.) [Schenkerin teoreettinen pääteos. Erittäin tärkeä mutta myös erittäin vaikea kirja.]
  • Suurpää, Lauri (1993). Äänenkuljetus ja koherenssi: johdatus Schenker-analyysiin. Musiikki 3-4/1993, s. 45-78. [Laajin suomenkielinen johdatus Schenker-analyysiin.]
← Schenker-analyysi

Tulostettava versio