Sibelius-Akatemia
Aleatori etusivu

Partituurijärjestys

Soitinnuksessa on olemassa muutamia käytäntöjä, jotka ovat vallinneet lähes orkesteri-insituution alkuajoista lähtien. Yksi niistä on ns. partituurijärjestys, eli tapa ryhmittää ja järjestää soittimien stemmat partituurin lehdelle. Partituurijärjestys vaihtelee vain vähän eri partituureissa tai eri orkesterityypeissä, ja sen noudattaminen antaa ammattimaisen kuvan musiikin tekijästä.

Soitinryhmät ovat järjestyksessä ylhäältä alaspäin:

  • puupuhaltimet
  • vaskipuhaltimet
  • lyömäsoittimet
  • (kuoro, piano yms.)
  • jousisoittimet.

Soitinryhmien sisällä noudatetaan periaatetta 'diskantista bassoon' eli soitinryhmän korkein instrumentti on ylimpänä ja matalin alimpana. Puhaltimissa merkitään myös lukumäärä.

Soitinperheen sisälläkin noudatetaan 'diskantista bassoon' -järjestystä, esimerkiksi englannintorvi kirjoitetaan oboen alapuolelle, mutta piccolo (yleensä) huilun yläpuolelle. Saksofoni luetaan puupuhaltimiin, mutta kirjoitetaan silti usein fagotin alapuolelle.

Soitinryhmä yhdistetään tavallisesti viiva-akkoladilla (kts. esim. puupuhaltimet). Myös tahtiviivat yhdistävät soitinryhmän visuaalisesti.

Kaksiviivastoisilla soittimilla (esimerkiksi piano, harppu) tai kun soittimelle kirjoitettavia stemmoja on enemmän kuin kaksi (esimerkiksi käyrätorvi) käytetään kaariakkoladia.

Soitinnimistö on perinteisesti italiaa, mutta nykyään on tavallista käyttää myös englantia.

Partituurin ensimmäisellä sivulla on usein jokaiselle stemmalle varattu viivasto, vaikka soitin ei heti sävellyksen alussa esiintyisikään.

Harjoitusnumerot tai -kirjaimet merkitään sellaisiin kohtiin, joista on musiikillisesti luontevaa edetä sävellystä harjoitettaessa.

Nykyään käytetään yhä enemmän ns. C-partituuria (ital. suoni reali), jossa transponoivat soittimet on kirjoitettu soivaan säveltasoon. Perinteinen tapa on kirjoittaa partituuriin samalle korkeudelle kuin stemmanuottiinkin (esimerkiksi käyrätorvi) harjoituksen helpottamiseksi.

Tutustumisen arvoisia orkesteriteoksia:

  • Debussy: La Mer, L'Apres-Midi d'un Faune, Ravel: Bolero, La Valse, pianokonsertot
  • Bartok: Konsertto orkesterille, Musiikkia jousiorkesterille, lyömäsoittimille ja celestalle
  • Stravinsky: baletit Kevätuhri ja Tulilintu

← Pieni soitinopas Puupuhaltimet - Huilu →

Tulostettava versio