Sibelius-Akatemia
Aleatori etusivu

* Lisätehtäviä 2

Sovita jousiyhtyeelle

  1. Tutustu kappaleeseen kuuntelemalla ja nuottia tutkimalla.
  2. Jaa kitarakappale kolmeksi stemmaksi jousitriolle. Laula stemmoja testataksesi niiden luontevuutta: kuuntele ja mieti, mitkä sävelet kuuluvat samaan stemmaan. Älä kopioi kitaranuottia mekaanisesti.
  3. Huomaa, että kaikkien soitinten ei tarvise olla äänessä koko aikaa. Joissakin kohdissa yhtäaikaa soivia ääniä on enemmän kuin kolme. Älä käytä pariääniä, vaan mieti, minkä sävelistä voisi jättää pois.

Walzer

nuotti

nuotti

Lisää kaksi väliääntä

  1. Merkitse sointuasteet. (ls = lomasävel, jota ei tarvitse soinnuttaa)
  2. Lisää altto- ja tenoriäänet.

Loppukööri promootiokantaatista 1890

nuotti

Täydennä kenraalibassosäestys

  1. Merkitse soinnut reaalisoinnuilla. Kvarttipidätys 4 - 3 merkitään reaalisoinnussa sus4
  2. Mieti soinnut vielä asteina. Missä kohdassa sävellaji vaihtuu?
  3. Numerolla 9 merkitään noonisointua ( IV7 + noonisävel d). Noonisoinnusta puuttuu yleensä kvintti ja noonin lisäksi soinnussa on septimi. Kokeile soittaa noonisointua erilaisissa asetteluissa. Vertaile sointia kun nooni on sopraano- tai väliäänessä.

Viulusonaatti op. 5 nro VIII

nuotti


Tulostettava versio