Sibelius-Akatemia
Aleatori etusivu

Lähteitä ja lisätietoa

Kiitän artikkelissa esiintyvistä ideoista Soili Perkiötä, Mirja Kopraa, Anna Kuoppamäkeä, Ilkka Salovaaraa, Marja-Leena Juntusta, Jean Gregorya, Tuula Jukolaa ja Elina Lampista. Suurimman osan ideoista olen saanut erilaisilta kursseilta. Suomessa toimiva JaSeSoi ry levittää Carl Orffin opetusideologiaa ja järjestää vuosittain keväällä rytmiseminaarin, alkukesästä Orff-tasokurssit ja elokuussa kansainvälisen maailmankylän. Kouluttajina toimii sekä koti- että ulkomaisia opettajia. Vaikka kurssit on alun perin suunnattu lähinnä koulujen musiikinopetukseen, olen saanut kouluttajilta aina erinomaisia ideoita. Myös Sibelius-Akatemian koulutuskeskuksen järjestämistä Muuttuvan musiikinteorian viikonlopusta sekä "Matkalla muusikkouteen"-kurssista (kouluttajana Anna Kuoppamäki) on jäänyt soveltamiskelpoisia harjoitteita.

Osa harjoitteista on täysin alkuperäisessä muodossaan, joitakin olen muokannut tarkoituksiini sopivammiksi ja osan kehitellyt aivan itse. Saman tapaisia toimintatapoja on varmasti keksitty ja kokeiltu myös muualla. Jokainen opettaja ottaa vaikutteita ja muokkaa harjoitteidensa sisältöjä tai materiaaleja tilanteen mukaan. Esittelemäni harjoitteet ovat esimerkkejä niistä toimintatavoista, jotka minä olen todennut toimiviksi ja käyttökelpoisiksi.

Tekstissä mainitut julkaisut ja levyt

  • Frazee, J. 1987. Discovering Orff. New York: Schott.
  • Hakkarainen, E. & Hyytiäinen-Kesävuori, S. 1994. Musiikin luku- ja kirjoitustaito. Metodinen opas. Unkarilaisen musiikinopetusmenetelmän suomalainen sovellutus. Porvoo: WSOY.
  • Heikkilä, L. 1995. Suomen musiikkioppilaitosten yleisten aineiden opetus kognitiivisen oppimiskäsityksen perspektiivistä. Sibelius- Akatemia. Pro-gradu -työ.
  • Linnankivi, M. & Perkiö, S. & Salovaara, I. 1999, Musiikin aika 3- 4 Opettajan kirja. Porvoo: WSOY.
  • Linnankivi, M. & Perkiö, S. & Salovaara, I. 1998, Musiikin aika 3- 4. Porvoo: WSOY.
  • Orff, C. & Keetman, G. Music for Children, Volume I, toim. Margaret Murray.
  • Sarmanto-Neuvonen, E. & Salo, R. 1998.Viisi pientä ankkaa. Porvoo: WSOY.
  • Seppänen, H. 1998. Ilonen puutarhuri. Kilimanjaro. Olarin musiikki oy.
  • Ultra Bra 1997. Kroketti, Hauki. Johanna kustannus.

← Omia kappaleita sointivärien ja ostinatojen pohjalta

Tulostettava versio