Sibelius-Akatemia
Aleatori etusivu

Improvisointia ja säveltämistä ennalta sovittuun rytmiin

Sävellys- ja improvisaatiotehtävissä oppilaiden työskentelyä helpottavat valmiiksi annetut elementit, esimerkiksi tuttu rytmi.

Helppo soittoimprovisaatio: toista rytmi, keksi melodia

Yleensä oppilaille on helppoa toistaa lyhyt rytmi taputtaen, vaikka se sisältäisi hankalampiakin rytmejä, kuin tunneilla on aika-arvoina varsinaisesti opittu. Seuraava harjoitus hyödyntää tätä taitoa ja melkein vahingossa ohjaa oppilaat improvisoimaan - keksimään omia melodioita. Harjoitteessa voi käyttää sekä luokasta löytyviä soittimia (laattasoittimet, piano, kannel) että oppilaiden omia soittimia (esim. huilu, viulu, kitara). Pienemmille oppilaille soitto laattasoittimin helpottaa tehtävää, koska tarpeettomat äänet (laatat) voidaan poistaa.

1. Oppilaiden kanssa sovitaan tietyt sävelet, esimerkiksi pentatoninen asteikko, jolloin kaikki käytettävät sävelet soivat hyvin päällekkäin. Vanhempien oppilaiden kanssa voi pohjata melodiat myös tiettyyn sointukiertoon.

2. Aluksi opettaja toimii esisoittajana. Hän soittaa neljän iskun mittaisen fraasin. Oppilaat toistavat täsmälleen saman rytmin, mutta keksivät siihen oman melodian. Kaikki oppilaat toistavat oman melodiansa samanaikaisesti toisien kanssa. Aluksi oppilaat saavat kokeilla ja keksiä vapaasti melodioita, mutta vähitellen pyritään kiinnittämään huomiota myös melodian luontevuuteen.

3. Oppilaat toimivat vuorotellen esisoittajina.

Uusi melodia tuttuun rytmiin tai loruun

1. Opettaja pyytää oppilaitaan säveltämään uuden melodiaan tutun laulun rytmiin (Jaakko kulta, Ukko Nooa). Oppilaat työskentelevät pareittain. Tutut sanat helpottavat melodian kehittelyä. Sävellys voi ryhmän tasosta riippuen tapahtua sisäisellä korvalla tai omaa tai luokan soittimia hyödyntäen.

2. Parit esittävät sävellyksensä muille ryhmäläisille.

3. Oppilaat vertailevat sävellystensä eroja ja yhtäläisyyksiä. Opettaja voi antaa ryhmille lisämääritteitä, minkälainen melodian tulisi olla (esim. surullinen, aurinkoinen, keveä). Tällöin töitä esitettäessä toiset oppilaat kommentoivat, minkälaisia adjektiiveja kuuntelijoille sävellyksestä tulee mieleen. Opettaja voi myös antaa jokaiselle ryhmälle eri laulun, jonka rytmiä he hyödyntävät sävellyksessään. Tällöin muut oppilaat voivat yrittää keksiä alkuperäisen tutun melodian. Myös lorut ovat mainioita sävellysten pohjamateriaalia. Opettaja valitsee sopivan lorun, johon oppilaat sommittelevat ensin luontevan rytmin ja sitten säveltävät rytmiin melodian. Melodian voidaan vielä soinnuttaa ja sovittaa lopuksi soittimille.

Ryhmäsävellys sovittuun rakenteeseen

Seuraava harjoitus toimii hyvin pienempienkin oppilaiden kanssa. Ryhmässä on mahdollista säveltää ja samalla oppilaat oppivat vastuuta ja sosiaalisia taitoja. Jotta lopputulos olisi yhdessä valmistettu ja valittu, oppilaat joutuvat tekemään kompromisseja ja ottamaan kaikki ryhmän jäsenten mielipiteet huomioon. Aluksi tarvitaan tiettyjä valmiiksi sovittuja elementtejä. Opettaja sopii oppilaittensa kanssa tulevan sävellyksen pituuden ja muodon, esimerkiksi 16 tahtia pitkän AB-muotoinen duurisävellys. Sävellaji valitaan oppilaiden taitotason mukaisesti.

1. Opettaja määrittää oppilaittensa avustuksella kappaleen rytmin, A-osaan 8 tahtia pitkän rytmin ja B-osan 8 tahtia pitkän rytmin. Oppilaat saavat vuorotellen tehdä ehdotuksia, jotka yhdessä hyväksytään tai niitä muutellaan tarpeen mukaan.

2. Oppilaat jakaantuvat ryhmiin. Yksi ryhmä sommittelee A-osaan melodian, toinen ryhmä sommittelee B-osaan melodian ja kolmas keksi sanat koko kappaleeseen. Oppilaat voivat käyttää sävellystyössä apuna omia soittimiaan tai vaikkapa ksylofonia. Opettaja auttaa ja valvoo töiden etenemistä.

3. Kun kaikki ryhmät ovat saaneet työnsä valmiiksi, he esittelivät työnsä toisilleen. Ensimmäinen ja toinen ryhmä soittavat melodiansa muille ja kolmas ryhmä lausuu sanoituksensa.

4. Opettaja yhdistää melodiat, rytmin ja sanat ja kirjoittaa kaiken taululle.

5. Kappale opetellaan ja lauletaan yhdessä. Lopuksi melodiaan etsitään yhdessä vielä sopivat soinnut (esim. I ja V) (ks. "Joulujuttu" kohdat 6-11) ja harjoitellaan melodiaan säestys laattasoittimilla tai oppilaiden omilla soittimilla.

← Säestysharjoituksia Omia kappaleita sointivärien ja ostinatojen pohjalta →

Tulostettava versio