Sibelius-Akatemia
Aleatori etusivu

Melodiaharjoituksia

Koska melodian hahmotus on yksi haasteellisimpia opetettavia asioita ja vaatii runsaasti harjoitusta, sitä kannattaa työstää monin eri tavoin. Erityisesti pienten oppilaiden kanssa täytyy käyttää mitä moninaisimpia keinoja. Pienet oppilaat haluavat mielellään olla johtajia tai näyttäjiä. Ensimmäinen harjoitus kehittää korvaa ja yhdistää hauskasti säveltapailun ja tuntoaistimuksen. Toinen kehittää lisäksi yhteishenkeä ja ryhmädynamiikkaa.

Sävelet sormissa (Soili Perkiö)

Jokainen sormi kuvaa tiettyä säveltä. Pikkusormi on do, nimetön on re, keskisormi on mi, etusormi on so ja peukalo on la. Sävelistä syntyy pentatoninen asteikko. Kättä kannattaa pitää rinnan korkeudella kämmenselkä ulospäin. Rako keskisormen ja etusormen välissä auttaa sävelkorkeuksien hahmottamista.

1. Opettaja näyttää osoittamalla sormiaan lyhyitä pentatonisia melodioita, jotka oppilaat laulavat.

2. Oppilaat ottavat itselleen parin. Oppilaat saavat itse näyttää ja laulaa omia improvisoituja melodioitaan. Toinen parista näyttää parinsa sormista melodiaa ja antaa näin lauluohjeita. Toinen parista laulaa sen mukaisesti. Aluksi harjoitteen voi tehdä silmät auki, mutta sitten kannattaa pyytää laulavaa oppilasta sulkemaan silmänsä ja laulamaan tuntoaistiohjeiden mukaisesti. Koska pentatonisessa asteikossa kaikki sävelet soivat kauniisti keskenään, voivat kaikki parit tehdä harjoitetta samanaikaisesti. Tällöin arinkin oppilas uskaltautuu kokeilemaan.

3. Opettaja voi tukea laulua soittamalla laatoilla asteikon perusääntä tai sopivaa ostinatoa, tai soittamalla rummulla sykettä.

4. Parit vaihtavat osia.

Elävä asteikko

1. Harjoitteessa voidaan käyttää mitä tahansa tilanteeseen sopivaa asteikkoa. Jos käytetään esimerkiksi duuripentakordia, valitaan viisi oppilasta, joista jokainen saa oman nimikkosävelen. Oppilaiden kannattaa järjestäytyä sävelten mukaisesti vierekkäin matalimmasta korkeimpaan.

2. Yksi oppilas valitaan "soittajaksi". Hän osoittaa vuorotellen duuripentakordin jäseniä, jotka toteuttavat laulaen näyttäjän muodostamaa melodian. Jokainen oppilas laulaa vain oman sävelen omalla vuorollaan. Soittajan vastuulla on kuunnella, että laulavat oppilaat laulavat oikein ja huolehtia, että he pysyvät soittajan vauhdissa. Jos opettaja on käyttänyt opetuksessaan solmisaatiokäsimerkkejä, näyttö voidaan toteuttaa myös käsimerkein.

Jos oppilaat ovat arkoja laulamaan yksin, voidaan valita kymmenen oppilasta kaksi jokaista säveltasoa varten. Harjoitteen voi toteuttaa myös kahdessa äänessä, jolloin asteikkoja ja näyttäjiä on kaksi (intervallit).

← Liikettä ja soittoa musiikin mukaan Säestysharjoituksia →

Tulostettava versio