Sibelius-Akatemia
Aleatori etusivu

Syke- ja aika-arvoharjoituksia

Sykettä vahvistavat harjoitukset ovat tärkeitä musiikillisen ilmaisun kehittymisessä. Oppilaille on helppoa toistaa rytmikuvioita, mutta sykkeen ylläpito ja tasainen jatkuvuus tuottavat usein ongelmia. Kaikissa musiikkiharjoitteissa on tärkeää kiinnittää oppilaiden huomio sykkeen ylläpitoon ja tarkkailuun. Vähitellen oppilaat kykenevät yhdessä vastamaan sykkeen tasaisuudesta. Tämän kaltaiset harjoitukset auttavat yhteismusisointiin ja toisten kuunteluun ja huomioon ottamiseen. Seuraavat sykeharjoitukset ovat nopeita toteuttaa ja niitä voi käyttää vaikka keskittymisharjoituksina tunnin aluksi tai lopuksi.

Iskutuspiiri

Ensin opettaja ja sitten vuorotellen jokainen oppilas taputtaa viisi kertaa. Taputussyke pysyy koko ajan samana, ja koko ryhmä huolehtii, ettei syke muutu. Kun rytmi on kiertänyt koko ringin ympäri, opettaja lähettää neljän iskun mittaisen taputuksen kiertämään rinkiä. Sitten kiertää kolme taputusta, kaksi taputusta ja lopuksi yksi taputus. Olen usein lopuksi lähettänyt kierrokselle yhden taputuksen, joka pyritään kierrättämään piirin ympäri mahdollisimman nopeasti. Tämä on helpointa tehdä seisten, jolloin oppilaat ovat koko kehollaan valmiina välittämään viestiä eteenpäin.

Iskutuspiirin voi toteuttaa myös rummulla tai jollain muilla rytmisoittimilla. Lisäksi piiriä voi toteuttaa myös kaksisuuntaisena, jolloin opettaja lähettää taputuksen vastapäivään ja shh-äänteen ("hyssyttely") myötäpäivään. Kun tämä sujuu, tehdään sama silmät kiinni, jolloin tunnelma on usein aivan erilainen.

Syketaputus

1. Ollaan piirissä. Taputetaan tasaista sykettä ja koetetaan pitää se mahdollisimman muuttumattomana.

2. Opettaja pyytää oppilaitaan taputtamaan ensin crescendon ja sitten diminuendon. Lopulta ääni katoaa kokonaan.

3. Toistetaan sama silmät kiinni. Opettajan kannattaa huomauttaa, että harjoituksen voi tehdä kaikessa rauhassa kiirehtimättä.

Aika-arvokävely Hip/Hop

Seuraavalla harjoitteella olen lähestynyt aika-arvojen toimintaperiaatetta käytännön kautta.

1. Sovitaan ryhmän kanssa yhteinen syke ja lähdetään kävelemään sen mukaisesti. Kun opettaja huutaa hip, kävelyn rytmi muuttuu kaksi kertaa nopeammaksi, kun opettaja huutaa hop, kävelyn rytmi harvenee kaksi kertaa hitaammaksi (verrattuna edelliseen kävelyrytmiin). Syke jatkuu koko ajan tasaisena.

2. Kun tämä sujuu, lisätään toinen elementti, kädet mukaan. Liikkeelle lähdetään niin, että jalkojen askellus ja taputus etenevät samassa sykkeessä. Nyt opettaja huutaa esimerkiksi: "Jalat hop... kädet hip" jne. Opettajan kannattaa seurata tarkasti ryhmää ja huutaa uusi rytminvaihto vasta, kun oppilaat ovat selvittäneet edellisen rytminvaihdon.

Opettaja voi soittaa rummulla leikin taustalle sykettä. Jos ryhmä on taitava, oppilaat voivat itsenäisesti huolehtia sykkeen pysymisestä. Yhteisen sykkeen apuna voi käyttää myös levyltä tuleva musiikkia tai joku ryhmän oppilaista voi säestää soittaen.

Aika-arvokehorytmi (Soili Perkiö)

Myös tämä harjoitus tutustuttaa oppilaita aika-arvoihin käytännöllisellä ja mieleen helposti jäävällä tavalla. Harjoitus toimii hyvin myös kerrattaessa jo tuttuja aika-arvoja.

Kehorytmi: "taa, taa, taa, taa (neljäsosia taputtaen), titi titi titi titi (kahdeksasosia sormia napsuttaen), tiritiri tiritiri tiritiri tiritiri (kuudestoistaosia taputtaen vuorokäsin etureisiin), taa-aa taa-aa (puolinuotteja astuen vuorotellen oikealla ja vasemmalla jalalla)"

1. Seisotaan piirissä. Opettaja näyttää vuorotellen jokaisen liikkeen ja oppilaat tulevat heti mukaan samanaikaisesti matkien. Opettaja vaihtaa liikettä ja rytmiä kun oppilaat ovat oivaltaneet edellisen liikkeen ja rytmin ja toistaneet sen oikein.

2. Toistetaan liikesarjaa kahdeksan neljäsosaiskun mittaisina jaksoina, kunnes se sujuu kaikilta.

3. Lyhennetään liikesarjaa neljän neljäsosaiskun mittaisiksi jaksoiksi. Kun tätä on toistettu tarpeeksi, keskeytetään sarja ja pohditaan yhdessä, miten liikesarja eteni. Tässä yhteydessä opettaja ottaa esille (yleensä joku oppilas keksi sen jo aikaisemminkin), mistä musiikillisesta asiasta on kyse: aika- arvoista.

4. Kun liikesarja oli oppilailla jo suhteellisen hyvin muistissa, oppilaat jakautuvat neljään ryhmään ja koko harjoite tehdään kaanonissa siten, että jokainen ryhmä toistaa eri aika-arvoa.

5. Oppilaat voivat korostaa aina yhtä aika-arvoa kerrallaan ja soittaa muut aika-arvot hiljempaa. Seurataan vuorotellen neljäsosan etenemistä, sitten kahdeksasosan...

6. Oppilaat voivat myös keksiä omia liikkeitä kuvaamaan eri aika- arvoja, opettaja seuraa tehtävän edistymistä ja tarkistaa että liike on motorisesti mahdollinen ja kuvaa sovittua aika-arvoa.

← Käytännön toteutusnäkökohtia Liikkeestä nuoteiksi →

Tulostettava versio