Sibelius-Akatemia
Aleatori etusivu

Lopuksi

Tällä tavoin etenemällä oppilas voi aikaa myöten saavuttaa monenlaisia käytännön valmiuksia, esimerkiksi kohtuullisen vapaan säestyksen taidon. Myös improvisointia voidaan lähestyä esimerkiksi kokeilemalla erilaisia kuviointitapoja samoihin tonaalisiin runkoihin. Toisaalta tie voi jatkua kontrapunktin ja kenraalibasson kaltaisiin aiheisiin.

Musiikkiesimerkeiksi oli tässä valittu tunnettuja tonaalisia sävelmiä ajatellen esimerkkien tuttuutta lukijoille. Käsitteistö soveltuu yleisesti tonaaliseen musiikkiin. Ohjelmisto kannatta toki valita oppilaiden mielenkiinnon ja oppilaitoksen tyylipainotusten mukaan: esimerkiksi klassis-romanttisen kauden pienimuotoiset tanssisävellykset sopivat hyvin. Samat tonaalisen musiikin perusilmiöt toteutuvat hyvinkin erilaisissa musiikkityyleissä, mutta tarkastelua voidaan toki jatkaa kohti tyylikohtaisempia kysymyksiä.


Kirjoitus perustuu Tapio Kallion teoriapedagogiikkaharjoitustyöhön vuodelta 1992 sekä opetuskokemuksiin Pop/Jazz konservatoriossa, Lotta Ilomäki on vastannut tekstin toimittamisesta sekä laajentanut työskentelyesimerkkejä.

← Äänenkuljetusliikkeillä harmonioiden monipuolistamiseen

Tulostettava versio