Sibelius-Akatemia
Aleatori etusivu

Äänenkuljetusliikkeillä harmonioiden monipuolistamiseen

Toistaiseksi tuloksena on ollut täysin homofonista kudosta, jossa kaikki muut äänet ovat alisteisia melodialle. On kuitenkin olemassa äänenkuljetusilmiöitä, joissa alemmat äänet etenevät itsenäisemmin. Myös väliäänten loma- tai sivusävelliike voi antaa aiheen basson muuttamiseen. Esimerkissä kolmas ääni kohoaa kvintiltä sekstille ("5-6 -liike") ja tuottaa uuden kolmisointuharmonian, jota tukemaan voidaan vaihtaa uusi basson sävel.

Harmonioiden valikoimaa on siis mahdollista ryhtyä monipuolistamaan myös äänenkuljetusilmiöistä käsin, jotka tuottavat tuloksena sointuja - sen sijaan että pidettäisiin uusien sointujen opiskelua lähtökohtana. Tässä on se etu, että samalla on tullut tiedostetuksi äänten välisiä suhteita, mikä auttaa sekä kuullun jäsentämisessä että taidoissa itse tuottaa tonaalista kudosta. Tarkastelutapa on luonnollisesti johdattanut perinteisten kenraalibassokurssien asioihin, joita ei siis tarvitse opiskella säveltapailun ja sointuanalyysin jälkeen erillisenä asiana. Mahdollisuus yhdistää kontrapunktisia ja harmonisia näkökulmia tuo myös lisää vaihtoehtoisia keinoja eri tavoin musiikkia hahmottavien oppilaiden ja erilaisten musiikillisten tilanteiden tarpeisiin.

Myös muunnesäveliä voidaan lähestyä äänenkuljetusnäkökulmasta. Esimerkiksi seuraavan kaltaisissa tilanteissa monille oppilaille voi olla yksinkertaisinta soittaa ja nuotintaa muunnesointuja ajattelemalla kromaattisia hajasävelliikkeitä kuin nimeämällä muunnesointuja.

← Väliääni rinnakkaistersseissä ja -seksteissä Lopuksi →

Tulostettava versio