Suomeksi | In English

Doppler-ilmiö

Doppler-ilmiöllä tarkoitetaan äänen taajuudessa havaittavaa muutosta, joka johtuu havaitsijan ja äänilähteen liikkeestä toistensa suhteen. Kun ne lähestyvät toisiaan äänen sävelkorkeus nousee, koska aallot ikäänkuin tihenevät. Etäännyttäessä sävelkorkeus taas laskee aaltoliikkeen harventuessa. Doppler-ilmiötä voidaan havainnollistaa myös visuaalisesti.

Äänilähteenä voi toimia esim. auto sen kulkiessa moottoritiellä. Auton ohittaessa sen aikaansaaman äänen sävelkorkeus laskee. Auton vauhdin voi päätellä intervallista alla olevan taulukon mukaan. Jos ohitustilanteessa kuultava laskeva intervalli on suuri terssi, niin auto ajaa ylinopeutta (yli 120 km/h).

suhdeluku kulkuneuvon nopeus erotus oktaavin 1200-osina
eli sentteinä
intervalli
s (1-2)*1220/(s+1) 3986*log s  
0,71 207 593 tritonus
0,72 199 569  
0,73 190 545  
0,74 182 521  
0,75 174 498 kvartti
0,76 166 485  
0,77 159 452  
0,78 151 430  
0,79 143 408 suuri terssi
0.80 136 386 luonn. duuriterssi
0.81 128 365  
0.82 121 344  
0.83 113 323  
0.84 106 302 pieni terssi
0.85 99 281  
0.86 92 261  
0.87 85 241  
0.88 78 221  
0.89 71 202 suuri sekunti

Kaava Doppler-ilmiön laskemiseksi:

kaava kohteen lähestyessä kaava kohteen etääntyessä
kohteen lähestyessä   kohteen etääntyessä

Esimerkiksi auton äänitorvi on 440 Hz. Mikä on taajuus
a) auton lähestyessä 90 km/h eli 25 m/s) —> 475 Hz
b) auton etääntyessä 90 km/h —> 410 Hz

v = 343
vs = 25
fs = 440

Auton ohittaessa kyseisten hertsilukujen erotus on se, mitä korva kuulee. Tässä tapauksessa erotus on kokoaskeleen ja pienen terssin välillä (255 senttiä).

Edellä olevan taulukon avulla saadaan suoraan suhdeluku 410/475 = 0, 863... -> n. 250 –260 C

Myös lämpötila vaikuttaa hiukan äänenkorkeuden muutokseen doppler-ilmiössä:

  0° C 13° C 20° C
äänen nopeus km/h 1191 1220 1235
ajoneuvon nopeus, jotta inetrvalli pysyisi samana 96,6 98,9 100,1