Suomeksi | In English

Säveltasot hertsiarvoina

Taulukossa ovat sarakkeittain eri oktaavialat ja riveittäin sävelten hertsiluvut kussakin oktaavissa. Ensimmäinen sarake vasemmalla on kuuloalueen ulkopuolella oleva (kuvitteellinen) ’infraoktaavi’, jonka taajuudet aistitaan kuuloaistin sijasta tuntoaistin avulla. Tämä ”C3” on n. 8 Hz eli kahdeksan iskua sekunnissa, mikä vastaa rytmisesti kuudestoistaosia silloin kun neljäsosaiskun tempo on n. 123 bpm (iskua minuutissa). Vastaavasti oikeanpuolisin ’ultraoktaavi’ laajenee myös kuuloalueen ulkopuolelle.

Toisesta sarakkeesta lähtien alkaa varsinainen kuuloalue. Yksiviivaisen oktaavialan taajuudet on ilmaistu tarkemmin. Yksiviivainen a on virallisesti 440 Hz, vaikka käytännössä on siirrytty 442 - 443, jopa 446 hertsiin. Hertsiluvun voi laskea itsekin kaavalla:

Kaava hertsilukujen laskemiseen

missä i on suhdeluku, jolla alkuperäinen hertsiarvo tulee kertoa ja c on intervallin senttiarvo.

Jos esim. halutaan tietää yksiviivaisen h:n taajuus hertseinä silloin kun a on 443 Hz, niin kaava muuttuu muotoon: 443 · 10(200 · log2/1200)

(a:n ja h:n ero on 200 senttiä) ja tulokseksi saadaan 497,25 Hz.

Yksiviivaisen c:n arvoksi saadaan samalla kaavalla (c = -900) 263,4 Hz.

Seuraavan taulukon alimmalla rivillä on esitetty amerikkalainen merkintätapa oktaavialoille. Se on yleisesti käytössä mm. MIDI-teknologiassa (esim. G3 on g ja E5 on e2).

sub-
kontra
kontra suuri pieni 1-viiv. 2-viiv. 3-viiv. 4-viiv. 5-viiv. 6-viiv. 7-viiv.
C 8,18 16,35 32,70 65,41 130,8 261,6 523,3 1047 2093 4186 8372 16744
C# 8,66 17,32 34,65 69,30 138,6 277,2 554,4 1109 2217 4435 8870 17740
D 9,18 18,35 36,71 73,42 146,8 293,7 587,3 1175 2349 4699 9397 18795
D# 9,72 19,45 38,89 77,78 155,6 311,1 622,3 1245 2489 4978 9956 19912
E 10,30 20,60 41,20 82,41 164,8 329,6 659,3 1319 2637 5274 10548 21096
F 10,91 21,83 43,65 87,31 174,6 349,2 698,5 1397 2794 5588 11175 22351
F# 11,56 23,12 46,25 92,50 185,0 370,0 740,0 1480 2960 5920 11840 23680
G 12,25 24,50 49,00 98,00 196,0 392,0 784,0 1568 3136 6272 12544 25088
G# 12,98 25,96 51,91 103,8 207,7 415,3 830,6 1661 3322 6645 13290 26580
A 13,75 27,50 55,00 110,0 220,0 440,0 880,0 1760 3520 7040 14080 28160
A# 14,57 29,14 58,27 116,5 233,1 466,2 932,3 1865 3729 7459 14917 29834
H 15,43 30,87 61,74 123,5 246,9 493,9 987,8 1976 3951 7902 15804 31609
C-1 C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10

Alla olevan taulukon avulla voidaan tarkastella taajuusarvojen ja sävelkorkeuksien summittaisia suhteita. Kuvaaja esittää taajuudet vain yksiviivaisen oktaavin alueella. Kaaviosta voidaan lukea esimerkiksi, että sävelkorkeus, jonka taajuus on 320 Hz on yksiviivaisen dis:n ja e:n välissä. Vastaavasti taajuudet 160, 80, 40 ja 20 Hz ovat samojen sävelnimien välissä alemmissa oktaavialoissa.

Sävelten Hz-arvot

Taajuudet hertseinä