Suomeksi | In English

Siniaaltofunktioiden kuvaajia

y = sin x

Siniaalto

Aaltomuoto kuvaa perusäänestä (ääntä, joka sisältää vain yhtä taajuutta).

y = sin x + (1/2) sin 2x

Toinen aalto

Aaltomuoto on perusääneksen ja toisen harmonisen osaääneksen (oktaavi) summakäyrä.

y = sin x + (1/2) sin 2x + (1/3) sin 3x + (1/4) sin 4x + (1/5) sin 5x + (1/6) sin 6x

Kolmas aalto

Aaltomuoto on kuuden ensimmäisen harmonisen osaääneksen summakäyrä.
Se muistuttaa jo hiukan saha-aaltomuotoa, joka syntyy kun perusääneksen lisäksi aaltomuodossa ovat kaikki sen kerrannaiset, kukin 6 dB hiljaisempana kuin edellinen.

y = sin x + (1/3) sin 3x + (1/5) sin 5x + (1/7) sin 7x + (1/9) sin 9x

Neljäs aalto

Aaltomuoto on viiden ensimmäisen parittoman osaääneksen summakäyrä. Se muistuttaa neliö- eli kanttiaaltoa, joka sisältää kaikki parittomat osaäänekset. Siinäkin osaäänekset hiljenevät järjestysluvun kasvaessa.

Aaltomuotojen itseharjoittelua

Alla olevan "appletin" avulla voit tutkia miltä näyttävät ja kuulostavat erilaiset aaltomuodot, joita käytetään materiaalina mm. tuotettaessa erilaisia sointivärejä elektronisesti. Kantti- ja kolmioaalto sisältävät pelkästään parittomia osaääneksiä, mutta eri suhteissa. Saha-aalto ja pulssiaalto sisältävät sen sijaan kaikkia. Myös äänenvoimakkuutta voi vaihtaa painonapista. Desibeliarvo "0" on tässä voimakkain ja hiljentäminen näkyy numeraalisesti miinusmerkkisinä desibeliarvoina. Voimakkuusero hiljaisimman jo äänekkäimmän arvon välillä on 60 dB.

Aaltomuodoilla kokeilua JSyn-plug-inin avulla 1.
Aaltomuodoilla kokeilua JSyn-plug-inin avulla 2.