Editointiesimerkki

Alla olevassa kuvaajassa on lyhyt lause puhetta. Puhuja on pitänyt lyhyen tauon ensimmäisen sanan jälkeen ja tauko halutaan editoida pois. Tauko voitaisiin poistaa leikkaustoiminnolla, mutta tällöin esimerkiksi hengitysäänet voisivat paljastaa leikkauskohdan. Tämän takia maalataan alue tauosta eteenpäin:

Tämän jälkeen käytetään Jaa-toimintoa (CTRL+Y) ja maalattu osa siirtyy omalle raidalleen:

Nyt tiedostot voidaan siirtää haluttuun kohtaan aikakorjaustyökalulla (F5) tauon lyhentämiseksi. Kuvassa alemman raidan tiedostoa on siirretty vasemmalle:

Lopuksi voidaan verhokäyriin muotoilla sopivat häivytykset (fade) ylemmän tiedoston loppuun ja alemman tiedoston alkuun, jotta hengistysäänet eivät paljastaisi leikkauskohtaa.