Miksaus ja efektointi

Tasonsäätö: Audiosignaalin voimakkuutta säädetään kontrollipaneelista. Kun liukusäädintä raahataan hiirellä, se liikkuu kolmen desibelin portaissa. Kun säädintä raahataan SHIFT pohjassa, porras on yhden desibelin suuruinen.

Panorointi: Panorointisäädin sijaitsee raidan kontrollipaneelissa tasonsäädön alapuolella. Normaalisti hiirellä raahattaessa säädin liikkuu 10%:n portaissa. Tarkempi panorointi on mahdollista, kun säätö tehdään SHIFT pohjassa.

Efektointi: Useimmista ohjelmista poiketen Audacityn efektit siis vaikuttavat itse audioraitaan; niitä ei voi jälkikäteen hienosäätää kuin kumoamiskomennon avulla. Efektointi tapahtuu Audacityssä seuraavasti:

  • valitaan efektoitava alue maalaamalla hiirellä
  • valitaan haluttu efekti efektivalikosta
  • säädetään efektin parametrit halutuiksi ja tarvittaessa koekuunnellaan efektin vaikutus
  • painetaan OK