Editointi

Kaikessa Audacityllä tehtävässä editoinnissa pitää huomioida, että yhdellä raidalla voi olla kerrallaan ainoastaan yksi audioleike. Tiedostoon voi toki esimerkiksi lisätä hiljaisuutta, mutta sen on silti oltava yhtenäinen. Muuten pätevät tavanomaiset editointikomennot:

  • Leikkaaminen: Leikkaus tehdään valitsemalla Muokkaa > Leikkaa (CTRL+X)
  • Vaimentaminen: Osa tiedostosta voidaan vaimentaa valitsemalla Muokkaa > Vaimenna (CTRL+L). Vaimentaminen on siis kuin leikkaamista, mutta tiedoston pituus pysyy ennallaan.
  • Kopiointi ja liittäminen: Valintatyökalulla maalatun tiedoston tai sen osan voi kopioida valitsemalla Muokkaa > Kopioi (CTRL+C). Tämän jälkeen se voidaan liittää mille tahansa raidalle valitsemalla Muokkaa > Liitä (CTRL+V).
  • Kahdentaminen: Käskyllä Muokkaa > Kahdenna (CTRL+D) valittu alue kopioituu ja kopioitu materiaali siirtyy uudelle raidalle alimmaiseksi.
  • Jakaminen: Muokkaa > Jaa (CTRL+Y). Toiminto on muuten sama kuin kahdentaminen, mutta tässä alkuperäinen materiaali hiljentyy.
  • Rajaaminen: Komento Muokkaa > Rajaa (CTRL+T) jättää raidalle ainoastaan valitun alueen audioleikkeestä.