Näppäimistö

Tässä valikossa määritellään näppäinpikakomennot. Kuten edellä todettiin, niiden käyttäminen nopeuttaa työskentelyä. Perustoiminnoille, kuten äänittämisen aloittamiselle ja lopettamiselle on määritelty oletuskomennot, esimerkiksi:

  • äänitys aloitetaan painamalla (R) (engl. record)
  • äänitys ja toisto keskeytetään painamalla (P) (engl. pause)
  • äänitys ja toisto pysäytetään painamalla (S) (engl. stop)

HUOM! Jos tässä oppaassa käytetyt pikakomennot eivät toimi, tarkista Näppäimistö-valikosta, onko kyseiselle toiminnalle määritelty pikakomento: mene valikossa toiminnon kohdalle, jolloin teksti värittyy siniseksi. Aseta sitten kursori tyhjään kenttään ikkunan vasemmassa alareunassa ja näppäile haluamasi pikakomento. Paina tämän jälkeen ”Aseta” ja ”OK”. Tällöin asettamasi komennon pitäisi toimia.