Spektrogrammit

Valikossa määritellään, millä ehdoilla valitusta äänitiedostosta muodostetaan spektrogrammi. Spektrogrammi on kuvaaja, joka esittää audiosignaalin taajuussisällön aikajanalla. Oletusarvoisesti FFT:n koko on 256; suurin taajuus voidaan asettaa vaikkapa ihmiskuulon ylärajalle, 20 000 Herziin.