Tiedostomuodot

Valikosta määritellään ohjelmaan tuotavien (import) äänitiedostojen käsittelytapa ja ohjelmasta vietävien (export) valmiiden miksauksien tiedostomuoto.

On kaksi tapaa tuoda tiedosto Audacityyn: ”tee tiedostosta kopio ennen muokkausta” tarkoittaa, että Audacity kopioi koko ohjelmaan tuodun tiedoston projektihakemistoon. Tämä on turvallista, sillä projektihakemistoon kopioitu tiedosto säilyy vahingoittumattomana, jos alkuperäiselle tiedostolle tapahtuu jotakin.

Toinen tapa on ”lukea suoraan alkuperäistä tiedostoa”. Tällöin audacity analysoi tuodun tiedoston, mutta käyttää alkuperäistä tiedostoa toistoon. Alkuperäinen tiedosto säilyy tässäkin tapauksessa koskemattomana, vaikka sitä Audacityssä editoitaisiin. Tämä lähestymistapa on hieman nopeampi, sillä suuren tiedoston kopioimiseen saattaa kulua hieman aikaa. Moderneille (suoritinnopeus vähintään 1,5 GHz) tietokoneille tämä ei kuitenkaan ole ongelma.

Kun uusi projekti aloitetaan, pitää siis päättää kumpaa tapaa käytetään. Kopion tekeminen alkuperäisestä vie enemmän kovalevytilaa, mutta etuna on, että jos alkuperäinen tiedosto vahingossa tuhoutuu, projekti säilyy vahingoittumattomana. Lisäksi, esimerkiksi jos projektia aiotaan liikuttaa koneesta toiseen vaikkapa irroitettavalla kovalevyllä, kannattaa kaikkien tiedostojen sijaita kyseisen kovalevyn projektikansiossa.

Vientimuoto (engl. export format) tarkoittaa valmiin miksauksen tiedostomuotoa. Jos esimerkiksi halutaan tiedosto, joka voidaan polttaa tavanomaiselle audio-CD:lle, valitaan tiedostomuodoksi aiff tai wav microsoft 16 bit, joita useimmat CD-ohjelmat tukevat. Jos Audacityyn asennetaan tiettyjä liitännäisohjelmia, voidaan vientimuodoksi valita mp3. Katso mp3-koodaus.