Audio IO

Valikossa määritellään, mitä äänikortin väylää käytetään äänitettäessä ohjelmaan (in eli I) ja mitä kautta ääntä toistetaan eli kuunnellaan (out eli O).

Esimerkki: Ulkoisen miksauspöydän stereolähtö (out) kytketään tietokoneen äänikortin kahteen ensimmäiseen sisääntulevaan kanavaan. Tämä ohjelmaan äänitettävä signaali toistetaan stereona äänikortin kahdesta ensimmäisestä ulosmenevästä kanavasta.

HUOM! Äänitys-kohdasta valitaan myös, kuinka montaa sisääntulevaa kanavaa on käytössä. Audacity äänittää kerrallaan IO-valikossa valitun määrän kanavia, ei enempää eikä vähempää.

Toista muut raidat uutta raitaa äänitettäessä: Jos ”Toista muut raidat uutta raitaa äänitettäessä” ei ole ruksattuna, päälleäänitettäessä ohjelma toistaa ainoastaan sillä hetkellä äänitettävän raidan.

Ohjelmatason läpitoisto (Toista uusi raita äänitettäessä): Kun tämä kohta on ruksattuna, päälleäänitettävää raita toistetaan Audacityn läpi. Tietokoneesta ja äänikortista riippuen tämä voi aiheuttaa pientä viivettä. Jos häiritsevää viivettä ilmenee, kannattaa ruksi poistaa tästä kohdasta ja tarkkailla päälleäänitettävää raitaa suoraan mikseristä.