Aikaraidat

Aikaraita koostuu muokattavasta aikakäyrästä, jolla voidaan muokata projektin toistonopeutta. Aikaraidan muokkaus vaikuttaa siis projektin soivan materiaalin vireeseen ja tempoon: toistonopeuden nostaminen aiheuttaa ns. mikkihiiriefektin.

Aikaraidan ponnahdusvalikon käskyllä ”Aseta alue” valitaan prosentuaalinen minimi ja maksimi toistonopeudelle: alempi nopeusrajoitus määrittelee minimin, ylempi nopeusrajoitus maksimin. Oletusasetukset ovat 90% ja 110%.

Aikaraitaa voidaan muokata verhotyökalulla. Raidan keskikohta on sataprosenttinen nopeus eli materiaalin alkuperäinen toistonopeus.