Audioraidat

Digitaalista ääntä sisältävät raidat näkyvät työskentelyikkunassa allekkain. Raidan vasemmassa reunassa on ns. kontrollipaneeli, josta näkyvät raidan nimi ja tyyppi. Kontrollipaneelin toimintoja säädetään hiirellä:

 • Mykkä (mute) mykistää raidan sitä tuhoamatta. Raidan saa jälleen kuuluviin painamalla nappia uudelleen.
 • Soolo (solo) aktivoi soolokuuntelun. Jos yhdessä tai useammassa raidassa soolo-näppäin on painettu alas, vain nämä raidat kuuluvat. Soolokuuntelun saa pois päältä painamalla näppäintä uudelleen.
 • Äänenvoimakkuutta voidaan muuttaa liukusäätimellä - /+.
 • Panorointia voidaan muuttaa liukusäätimellä V/O (vasen/oikea).

HUOM! Mykistys- ja soolokuuntelunäppäimien asetukset eivät tallennu, kun projekti tallennetaan. Ne eivät myöskään vaikuta lopulliseen miksaukseen tai pikamiksaukseen: jos mykistetyn raidan ei haluta kuuluvan lopullisessa miksauksessa, raita on tuhottava tai se on hiljennettävä kuulumattomiin.

Audioraitojen ponnahdusvalikot: Kontrollipaneelin oikeassa yläkulmassa olevasta pienestä alaspäin osoittavasta nuolesta klikkaamalla päästään raidan omaan ponnahdusvalikkoon, josta voidaan muuttaa raidan asetuksia:

 • Nimi: komennolla voidaan muuttaa raidan nimeä
 • Siirrä raita ylös: siirtää raidan pykälää ylemmäksi projekti-ikkunassa
 • Siirrä raita alas: siirtää raidan pykälää alemmaksi projekti-ikkunassa
 • Ääniaalto: Näyttää raidan amplitudin projekti-ikkunassa. Oletusasetus.
 • Ääniaalto (dB): Kuten ääniaalto, mutta näyttää raidan amplitudin logaritmisesti desibeleinä.
 • Spektri: Näyttää projekti-ikkunassa materiaalin taajuusspektrin aikajalla.
 • Sävelkorkeus (EAC): Määrittelee materiaalin soivan sävelkorkeuden aikajanalla. Tämä komento soveltuu parhaiten yksiääniseen materiaaliin.
 • Mono: Asettaa monokanavan kuuntelun molempiin kaiuttimiin.
 • Vasen kanava: Asettaa monokanavan kuuntelun vasempaan kanavaan. Tällöin signaali ei kuulu, jos se panoroidaan sataprosenttisesti oikealle.
 • Oikea kanava: Asettaa monokanavan kuuntelun oikeaan kanavaan. Tällöin signaali ei kuulu, jos se panoroidaan sataprosenttisesti vasemmalle.
 • Yhdistä stereoraidaksi: yhdistää kaksi allekkaista monoraitaa stereoraidaksi.
 • Jaa stereoraita: jakaa stereoraidan kahdeksi monoraidaksi
 • Aseta näytteen muoto: Asettaa raidan bittisyyden haluttuun arvoon.
 • Aseta näytteenottotaajuus: Asettaa raidan näytteenottotaajuuden haluttuun arvoon. Tällöin myös audioleikkeen vire ja pituus muuttuu: esimerkiksi kun 44,1 kHz materiaalin näytteenottotaajuus muutetaan 22,5 kHz:iin, näyte soi oktaavia aiempaa alempaa ja venyy tuplamittaiseksi.

Audioraidan zoomaus ja koon muuttaminen: Toisinaan on tarpeellista nähdä tiedoston kuvaajan yksityiskohdat tarkasti. Tällöin kuvaa pitää lähentää horisontaalisesti (engl. zoom in). Tämä tapahtuu valitsemalla Näytä > Lähennä näkymää (CTRL+1). Loitontaminen (engl. zoom out) tapahtuu komennolla (CTRL+3). Takaisin perusnäkymään päästään komennolla (CTRL+2). Aiemmin mainittu käsky (CTRL+F) sovittaa ohjelman ikkunaan koko työstettävän materiaalin.

Raidan vertikaalista kokoa muutetaan tarttumalla hiirellä raidan alareunaan ja raahaamalla ylös (pienempi) tai alas (suurempi).

Raidanpoistonäppäin: Raita voidaan tuhota klikkaamalla kontrollipaneelin vasemmassa yläkulmassa sijaitsevasta rastista.

HUOM! Raidan poistamista ei voida perua kumoa-käskyllä!