Luo

Valikon komennoilla voidaan tuottaa erilaisia jaksoja ääniraidoille:

  • Silence: Komennolla luodaan äänileikkeeseen halutun pituinen jakso hiljaisuutta.
  • Valkoista kohinaa: Komennolla luodaan äänileikkeeseen halutun pituinen jakso valkoista kohinaa.
  • Ääntä: Komennolla luodaan äänileikkeeseen halutun pituinen jakso sini-, kantti- tai saha-aaltoa. Valikossa voidaan määritellä luotavalle äänelle taajuus (Hz) ja amplitudi (0-1, ykkösen ollessa täysi taso 0 dBFS).
  • Click track: Luo stereoraidalle halutunlaisen klikki- eli metronomiraidan.
  • Pluck: Luo syntetisoidun näppäilyäänen. Äänen korkeus määritellään MIDI-arvolla 0-127, arvon 60 ollessa keski-C.