Näytä

Tästä valikosta työskentelyikkunan näkymää voidaan muuttaa:
  • Lähennä näkymää (CTRL+1): Lähentää näkymää horisontaalisesti.
  • Normaali zoomaus (CTRL+2): Palauttaa oletusnäkymän, noin 2,5 cm / sekunti
  • Loitonna näkymää (CTRL+3): Loitontaa näkymää horisontaalisesti
  • Sovita ikkunaan (CTRL+F): Sovittaa koko projektin projekti-ikkunaan.
  • Sovita pystysuunnassa (CTRL+VAIHTO+F): Sovittaa projektin kaikki raidat näkymään projekti-ikkunassa vertikaalisesti.
  • Zoomaa valintaan (CTRL+E): Sovittaa valitun alueen projekti-ikkunaan horisontaalisesti.
  • Aseta valinnan mittayksikkö: Valikosta määritellään projekti-ikkunan yläreunassa näkyvä aika-arvo, jonka mukaan kursori voidaan kohdistaa.
  • Historia: Näyttää projektin editointihistorian.
  • Kelluta hallinta-, muokkaus-, miksaus- tai mittarityökalupalkki: Kelluttaa halutun työkalupalkin.