Muokkaa

Tämän valikon komennot liittyvät editointiin. Niiden käyttöä esitellään tarkemmin tämän oppaan editointia käsittelevässä luvussa.

 • Kumoa (CTRL+Z): Kumoaa viimeisimmän muokkauskomennon. Kumoamisten määrä on rajoittamaton projekti-ikkunan avaushetkeen saakka.
 • Tee uudelleen (CTRL+SHIFT+Z): Tekee uudelleen jo kumotun toiminnon.
 • Leikkaa (CTRL+X): Leikkaa valitun alueen audioleikkeestä siirtäen sen leikepöydälle odottamaan.
 • Kopioi (CTRL+C): Kopioi valitun alueen audioleikkeestä.
 • Liitä (CTRL+V): Liittää kopioidun alueen
 • Rajaa (CTRL+T): Jättää raidalle ainoastaan valitun alueen audioleikkeestä.
 • Poista (CTRL+K): Poistaa valitun alueen audioleikkeestä.
 • Vaimenna (CTRL+L): Korvaa valitun alueen hiljaisuudella.
 • Jaa (CTRL+Y): Kopioi valitun alueen uudelle raidalle ja ja vaimentaa kyseisen alueen alkuperäiseltä raidalta.
 • Kahdenna (CTRL+D): Kopioi valitun alueen uudelle raidalle.
 • Valitse: Komennolla voidaan valita haluttu alue.
 • Etsi nollakohdat (Z): Siirtää kursorin tai valinnan reunat kohtaan, jossa ääniaallon amplitudi kulkee nollan kautta. Tämä komento helpottaa sopivien editointikohtien löytämistä.
 • Tallenna valinta: Tallentaa työstettävän valintakohdan. Käskyllä ei tallenneta siis audiota vaan valinnan rajat.
 • Palauta valinta: Palauttaa aikaisemmin tallennetun valinnan.
 • Siirrä kursori: Siirtää kursorin haluttuun kohtaan.
 • Valinnan kohdistus: Muuttaa kursorin kohdistuksen määritellystä aika-arvosta riippuvaiseksi. Aika-arvot määritellään valikosta Näytä > Aseta valinnan mittayksikkö.
 • Asetukset: (CTRL+P) Valikosta määritellään Audacityn asetukset.