Projektin luominen

Projekti on tiedosto, johon tallentuvat esimerkiksi tehdyn äänitykset tiedot. Kun käyttäjä tallentaa uuden projektin, Audacity luo sille oman kansion ja nimeää sen muotoon x_data, jossa x on käyttäjän projektille antama nimi. Audacity-projektin tiedoston loppuosa on .aup.

Kun Audacityyn avataan uusi projekti vaikkapa kappaleen äänittämistä varten, se kannattaa heti tallentaa valitsemalla tiedosto > tallenna projekti (CTRL+S).

On syytä tallentaa projektia vähän väliä työskentelyn edetessä. Projekti kannattaa lisäksi tallentaa eri nimellä eri työskentelyvaiheissa. Esimerkiksi kun halutaan äänittää, editoida ja miksata jazzkappale, nimetään projekti äänitysvaiheessa vaikkapa jazzkappale1, päälleäänitysvaiheessa jazzkappale2, editointivaiheessa jazzkappale_edit ja miksausvaiheessa jazzkappale_mix. Eri miksaukset voidaan vielä nimetä eri tavoin, esimerkiksi päivämäärän mukaan. Näin voidaan tarvittaessa helposti palata edelliseen työvaiheeseen.

HUOM! Kun ohjelma käynnistetään ja sen jälkeen halutaan tallentaa projekti, voidaan valita ainoastaan tallenna projekti nimellä.

Tiedoston tuominen projektiin:

Audacityyn voi tuoda WAV-, AIFF-, AU-, IRCAM-, MP3- and OGG-tiedostoja. Tiedostojen tuominen onnistuu kahdella tavalla:

  • Tiedoston voi raahata ja pudottaa hiirellä Audacityn ikkunaan (Macillä tiedosto raahataan Audacity-ikonin päälle)
  • Valitse Projekti > Tuo audiotiedosto ja tuo haluamasi tiedosto (CTRL+I)