Äänityksen jälkeen

Äänityksen jälkeen kappaleet editoidaan ja miksataan. Miksaustapoja on rajattomasti, mutta yksi tapa voisi olla vaikkapa tämä:

  • Asetetaan instrumentit sopivalle voimakkuudelle kanavakohtaisilla tasonsäätimillä.
  • Kuunnellaan kappale läpi ja mietitään sen äänenlaadullisia ja tulkinnallisia vahvuuksia ja heikkouksia. Esiin tulevat asiat voi vaikkapa kirjoittaa ylös, sillä ensikuuntelu on usein paljastavin.
  • Kaikkia raitoja kuunnellaan yksitellen ja selkeät ongelmat niiden taajuusvasteessa ja dynamiikassa korjataan plug-in –efekteillä.
  • Luodaan halutunlaiset tilaefektit.
  • Kuunnellaan kappaletta ja hiotaan eri elementtien välistä balanssia.
  • Viimeistellään raitojen panorointi.
  • Viimeistellään miksaus.

HUOM! Miksauksessa on hyvä käyttää ainakin kahta erilaista kuuntelua, esimerkiksi kaiuttimia ja kuulokkeita.

Lopuksi projekteista ulos viedyt valmiit miksaukset masteroidaan yhden Audacity-projektin sisällä. Mastertiedostoista viedään kaksi eri versiota: mp3 ja WAV. Mp3-tiedostot siirretään nettiin ja WAV-tiedostoista poltetaan CD.