Soundcheck ja äänittäminen

Kun ollaan varmistuttu siitä, että kaikki linjat ja komentoyhteys toimivat, voidaan aloittaa äänikoe eli soundcheck. Tämä on syytä tehdä instrumentti ja kanava kerrallaan. Kun sopiva mikrofonisijoittelu on löydetty, voidaan kanavaan tehdä taajuuskorjaimella säätöjä, jos niiden tarve on ilmeinen. Ekvalisointia ja dynamiikkaa voidaan toki muokata helposti miksausvaiheessa, mutta ei ole mitään syytä jättää korjauksia tekemättä soundchekissä, jos niille on olemassa perusteet. Tämä voi myös parantaa soittajien kuuntelua.

Yleensä äänittäminen kannattaa aloittaa rakenteeltaan yksinkertaisesta kappaleesta, joka on volyymiltään suhteellisen hiljainen. Tällöin soittajat tottuvat kuulokekuunteluun helpommin ja osaavat pyytää äänittäjältä sopivaa soittobalanssia.

Kun kaikki on valmista, aloitetaan äänittäminen. Klikkiä käytettäessä soittaminen kannattaa aloittaa kahden tyhjän tahdin jälkeen, jotta yhtye orientoituu kappaleen tempoon.

Audacityssä yhdellä raidalla ei voi olla yhtä useampaa audioleikettä. Tämän takia kannattaa miettiä tarkoin mahdollisia moniraitatyöskentelytapoja:

  • Äänitetään kerralla esimerkiksi kolme ottoa kappaleesta ja valitaan näistä paras päälleäänitystä varten. Tämä työskentelytapa on tarkkailijan kuuntelun selkeyden kannalta hyvä, mutta vie paljon kovalevytilaa, sillä huonoja ottoja ei voida tuhota koneelta.
  • Äänitetään yksi otto kerrallaan. Tämä työskentelytapa vie vähemmän kovalevytilaa, mutta äänittäjä joutuu toimimaan suurien raitamäärien kanssa, sillä Audacity luo äänitettäessä aina uudet raidat. Lisäksi äänittäjä joutuu vaientamaan muut kuin uuden oton äänitettävät raidat.
  • Luodaan jokaista ottoa varten uusi projekti. Tällöin ei jouduta tekemisiin suurten raitamäärien kanssa ja huonojen ottojen tuhoaminen on helppoa. Haittana on se, että äänittäjä joutuu koko ajan luovimaan eri projektien välillä.

Äänittämisen aikana tuottajan tai äänittäjän on hyvä tehdä muistiinpanoja ottojen vahvuuksista ja heikkouksista. Tämä helpottaa editointityötä.

HUOM! Eri kappaleet kannattaa joka tapauksessa äänittää omiin projektikansioihinsa!