Audiotyöskentelyn opettaminen

Audio-ohjelmien yksityiskohtaisen käytön opettaminen suurelle ryhmälle ei  ole välttämättä ole tarkoituksenmukaista, ellei oppilailla ole opetustilanteessa käytettävissään tietokonetta. Kuten muidenkin ohjelmien kohdalla, myös ääniohjelmia opeteltaessa on tärkeää, että jokainen oppilas saa itse käyttää ohjelmaa, mutta tällaisia resursseja on harvoilla kouluilla. Pienryhmäopetus on realistinen kompromissi. Aluksi luodaan oppilaille tarve oppia ohjelman käyttö:

  • Kerrotaan minkälaiseen käyttöön ohjelma soveltuu.
  • Kerrotaan, mitä oppilaat voivat ohjelmalla tehdä.

Vasta tämän jälkeen ohjelman varsinainen logiikka ja perustoiminnot esitellään. On syytä huolehtia siitä, että kaikki saavat vuorollaan käyttää ohjelmaa.

Editointitehtävät voi tehdä kotonakin, sillä Audacity on ladattavissa kotikoneelle ilmaiseksi.

Jos into ohjelman käyttämiseen syntyy, opettajan ei yleensä tarvitse kuin ohjailla opiskelijoita. Nuoret ovat aiheesta kiinnostuessaan hanakoita löytämään tarvitsemansa tiedon esimerkiksi internetin keskustelupalstoilta; opettaja voi antaa tähän vinkkejä.

Esimerkkejä aiheeseen liittyvistä oppilasharjoituksista:

  • Lyhyen kuunnelman äänittäminen, editointi ja miksaus.
  • Koulussa järjestettävän konsertin taltioiminen stereona, editointi ja miksaus.
  • Mahdollisimman hassunkuuloisen puheäänen tuottaminen efektejä käyttämällä; erilaisten muokkausasetusten kokeileminen (esim. taajuuskorjaus, pitch shift, yms.).