Masterointi ja CD:n polttaminen

Valmista miksausta voidaan vielä muokata, ennen kuin tiedostosta esimerkiksi poltetaan CD. Tätä kutsutaan masteroinniksi. Äänen masterointi on prosessi, jossa äänitetystä äänimateriaalista luodaan mastertiedosto kopiointiprosessia varten. Masteroinnissa raitojen (kappaleiden) äänimaailmaa tasapainotetaan (taajuuskorjaus) sekä nostetaan äänenvoimakkuus nykystandardien mukaiselle kaupalliselle tasolle (kompressointi ja limitointi). Levystä tulee näin eheämpi kokonaisuus.

Eräs keino saada kappaleet haluttuun äänentasoon eli dBFS-arvoon on normalisointi. Tällä tarkoitetaan toimenpidettä, jossa ohjelma käy automaattisesti läpi koko valitun raidan, etsii sieltä korkeimman tasohuipun ja sitten sovittaa koko raidan vahvistuksen sellaiseksi, että saadaan haluttu huipputaso. Tämä voisi olla vaikkapa -0,2 dBFS. Tämä työskentelytapa ei kuitenkaan huomioi sitä, että hiljaisten kappaleiden kuuluukin olla levyllä hiljaisempia kuin tasoltaan voimakkaiden kappaleiden.

Audacityssä masterointi voidaan toteuttaa vaikkapa seuraavasti:

  • kaikki levyn kappaleet tuodaan (CTRL + I) samaan projektiin
  • parhaimman kuuloinen kappale valitaan vertailukohdaksi
  • referenssikappale masteroidaan tarvittaessa (esimerkiksi taajuuskorjainta ja limitteriä käyttäen
  • loput kappaleet työstetään siten, että niiden sointi muistuttaa referenssikappaleen sointia
  • viedään valmiit tiedostot Audacitystä haluttuun hakemistoon käskyllä Tiedosto > Vie WAV-tiedostoon

CD:n polttaminen: Kun mastertiedostot ovat valmiit, niistä voi polttaa CD-levyn. Jos koneessa on polttava CD-asema, mutta sopiva ohjelmisto puuttuu, ilmaisen poltto-ohjelman voi ladata internetistä. Poltto-ohjelmia on monenlaisia; vaihtoehtoja voi selata esimerkiksi sivuilta: