Valmiin miksauksen vieminen

Kun työstettävästä kappaleesta on tehty miksaus, siitä tehdään oma tiedostonsa valitsemalla Tiedosto > Vie WAV-tiedostoon. Tällöin haluttuun hakemistoon syntyvä valmis miksaus on stereotiedosto, josta voidaan helposti polttaa CD-levy.

Käskyllä Vie WAV-tiedostoon miksauksesta tehtävä tiedosto alkaa projektin ensimmäisestä audioleikkeesta (engl. audio clip) ja päättyy viimeisen leikkeen loppuun. Käskyllä Vie valinta WAV-tiedostoon Audacity tekee tiedoston valitun alueen kohdalta.

HUOM! Usein on tarpeellista tehdä kappaleen aloittaviin raitoihin jonkinlainen alkunosto (engl. fade in) ja kappaleen loppuun loppuhäivytys (fade out). Tämä voidaan toki tehdä myös masteroinnissa valmiille, viedylle stereotiedostolle