Efektointi

Signaalia voidaan efektoida monella tavalla. Tyypillisimmät miksauksessa käytetyt efektointikeinot ovat taajuuskorjaus, dynamiikansäätö ja kaiuttaminen. Audacityssä on valmiiksi tiettyjä perusefektejä. Audiosignaali efektoidaan Audacityssä seuraavasti:

  • Valitaan efektoitava alue maalaamalla hiirellä. Yleensä on tapana, että koko raita, esimerkiksi laulustemma, editoidaan samalla tavalla alusta loppuun.
  • Valitaan haluttu efekti efektivalikosta: jos halutaan esimerkiksi tehdä taajuuskorjaus, valitaan Efekti > Taajuuskorjaus.
  • Säädetään efektin parametrit halutuiksi ja tarvittaessa koekuunnellaan efektin vaikutus.
  • Painetaan OK.

HUOM! Useimmista ohjelmista poiketen Audacityn efektit siis vaikuttavat itse audioraitaan. Niitä ei voi jälkikäteen enää hienosäätää. Efektin voi toki perua käskyllä Muokkaa > Kumoa (CTRL + Z).