Peruseditointi

Tiedoston siirtäminen: Kun koko äänitettyä tiedostoa halutaan siirtää, valitaan työkalupalkista aikakorjaustyökalu (F5), tartutaan tiedostoon klikkaamalla ja siirretään se raahaamalla haluttuun paikkaan. Jos jonkin raidan tiedosto halutaan siirtää projektin alkuun eli nollakohtaan, viedään kursori valintatyökalulla (F1) mihin tahansa kohtaan raitaa ja valitaan Projekti > Kohdista raidat > Kohdista nollakohtaan. Jos halutaan, että kursori siirtyy samalla, valitaan Projekti > Kohdista ja siirrä kursori > Kohdista nollakohtaan.

Leikkaaminen: Leikattava kohta määritellään valintatyökalulla (F1). Leikkaus tehdään valitsemalla Muokkaa > Leikkaa (CTRL+X)

Ennen leikkausta   Leikkauksen jälkeen

HUOM! Audacity ei automaattisesti jätä tyhjää leikattuun kohtaan vaan yhdistää palaset toisiinsa. Jos leikataan tiedoston alkua, siirtyy jäljelle jäänyt osa aikaisempaan alkukohtaan. Leikkauksissa kannattaa käyttää komentoa Muokkaa > Etsi nollakohdat (Z). Tällöin kursori tai valinnan reunat siirtyvät kohtaan, jossa aalto kulkee nollan kautta ja leikkauksesta tulee huomaamattomampi.

Vaimentaminen: Osa tiedostosta voidaan vaimentaa valitsemalla Muokkaa > Vaimenna (CTRL+L). Vaimentaminen on siis kuin leikkaamista, mutta tiedoston pituus pysyy ennallaan.

Poistaminen: Komennolla Muokkaa > Poista (CTRL+K) valittu alue poistetaan audioleikkeestä. Erotuksena komennosta ”leikkaa” poistettu osa ei tällöin jää leikepöydälle kopioitavaksi tai siirrettäväksi.

Kopiointi ja liittäminen: Valintatyökalulla maalatun tiedoston tai sen osan voi kopioida valitsemalla Muokkaa > Kopioi (CTRL+C). Tämän jälkeen se voidaan liittää mille tahansa raidalle valitsemalla Muokkaa > Liitä (CTRL+V).

HUOM! Kopioitua osaa ei voi liittää raidalle audiotiedoston ulkopuolelle. Audacity hyväksyy yhdelle raidalle ainoastaan yhden yhtenäisen tiedoston. Tiedostoon voi toki esimerkiksi lisätä hiljaisuutta, mutta sen on silti oltava yhtenäinen.

Kahdentaminen: Käskyllä Muokkaa > Kahdenna (CTRL+D) valittu alue kopioituu ja kopioitu materiaali siirtyy uudelle raidalle alimmaiseksi.

Jakaminen: Muokkaa > Jaa (CTRL+Y). Toiminto on muuten sama kuin kahdentaminen, mutta tässä alkuperäinen materiaali hiljentyy.

Rajaaminen: Komento Muokkaa > Rajaa (CTRL+T) jättää raidalle ainoastaan valitun alueen audioleikkeestä.

Etsi nollakohdat: Komento Muokkaa > Etsi nollakohdat (Z) siirtää kursorin tai valinnan reunat kohtaan, jossa aalto kulkee nollan kautta. Tämä komento helpottaa sopivien editointikohtien löytämistä.