Työkalupalkki

Ohjelmaikkunan vasemmasta yläkulmasta löytyy ns. työkalupalkki. Työkaluilla toteutetaan erilaisia editointitehtäviä.

  •   Valintatyökalulla (F1) kursori voidaan asettaa halutulle kohdalle. Klikkaamalla kursori tietylle kohdalle ja raahaamalla eteen- tai taaksepäin voidaan valita työstettävä alue tiedostosta. Valittu alue tummenee. Käsiteltävän raidan kontrollivalikko ikkunan vasemmassa reunassa vaihtaa väriään harmaasta siniseksi. Jos halutaan valita sama alue kahdelta tai useammalta raidalta, toimitaan kuten aiemmin, sitten painetaan SHIFT pohjaan ja valitaan hiirtä liikuttamalla alue toiselta raidalta. Vaihtoehtoisesti voidaan valita käsiteltävät raidat kontrollivalikoista SHIFT pohjassa ja valita alue sen jälkeen.

    Kun tietty alue on valittuna, ainoastaan se soi toistettaessa.

  •   Verhotyökalulla (F2) voidaan tehdä erilaisia häivytyksiä. Kun verhotyökalu on valittuna, jokaiseen raitaan ilmestyy tasonsäätöpisteet tiedoston alku- ja loppupäähän. Pistettä voidaan siirtää raahaamalla sitä hiirellä; uusia pisteitä voidaan lisätä klikkaamalla hiirellä haluttuun kohtaan. Pisteet voidaan poistaa yksi kerrallaan raahaamalla tiedoston ulkopuolelle ja sen jälkeen vapauttamalla hiiri.

  •   Piirtotyökalulla (F3) käyttäjä voi piirtämällä muokata tiedoston aaltomuotoa

  •   Kun Zoomaustyökalu (F4) on valittuna, käyttäjä voi lähentää (vasen klikkaus) tai loitontaa (oikea klikkaus) klikatun kohdan näkymää. Kun zoomaustyökalulla valitaan alue, kuva zoomaa kyseiseen alueeseen.

  •  Aikakorjaustyökalulla (F5) voidaan tarttua klikkaamalla tiedostoihin ja siirrellä niitä raahaamalla haluttuun paikkaan.