Laitteisto

Laitteiston järjestelyt luokassa: erilaisia vaihtoehtoja eri tilanteita varten

Ohjelman ominaisuuksien esittely ryhmälle: Tietokoneen stereoulostulo kytketään joko luokan mikseriin tai vahvistimeen ja ohjataan edelleen kaiuttimiin. Tietokone liitetään videotykkiin asianmukaisella kaapelilla ja tykin kuva heijastetaan kankaalle.

Stereomateriaalin (esim. CD) äänittäminen tietokoneelle: CD-soitin tai muu stereofoninen äänilähde kytketään suoraan kiinni tietokoneen äänikortin sisääntuloihin. Jos soitin on pysyvästi kytketty miksauspöytään, voidaan ääni ohjata tietokoneeseen esimerkiksi mikserin ryhmäulostuloja (group out) tai nauhaulostuloa (tape out) pitkin.

Konsertin taltioiminen mikrofoneilla stereofonisesti: Mikrofonit (yleensä kaksi kondensaattorimikrofonia) asetellaan asianmukaisesti yhtyeen eteen ja signaali ohjataan joko miksauspöydän esivahvistimiin tai erilliseen esivahvistinlaitteeseen. Signaali ohjataan edelleen tietokoneen äänikortin sisääntuloihin.

Konsertin taltioiminen stereofonisesti miksauspöydän päälähdöistä: Jos halutaan luonteeltaan dokumentaarinen taltiointi sähköisesti vahvistetusta konsertista, voidaan ääni ohjata tietokoneelle suoraan miksauspöydän rinnakkaisulostuloista. Tällöin on huomioitava, että konserttisalissa vallitseva balanssi on usein erilainen kuin nauhalle haluttava balanssi. PA-miksaus on myös usein varsin monofoninen.

Yhtyeen äänittäminen moniraitatekniikalla: Nykyään monet suhteellisen edulliset äänikortit tukevat moniraitaäänittämistä. Audacityyn voi äänittää samanaikaisesti sisään 16 raitaa. Moniraitaäänittäminen Audacityllä on helpointa, kun käytössä on ulkoinen miksauspöytä, jossa on yhtyeen kokoon nähden riittävästi kanavia ja kanavakohtaiset moniraitalähdöt (engl. Direct out).

Ideaalitilanteessa äänittäjä voi tarkkailla soittoa hyvin äänieristetyssä tarkkailutilassa. Jos äänieristys ei ole riittävä, voi äänitarkkailija käyttää ns. suljettuja kuulokkeita.

Soittajien kuulokekuuntelu voidaan järjestää ohjata esimerkiksi miksauspöydän AUX-lähtöjen kautta kuulokevahvistimiin. Jos kuulokekuunteluun ei ole mahdollisuutta, on huolehdittava siitä, että soittajat kuulevat toisensa akustisesti mahdollisimman hyvin.

Signaalin reititys voidaan tehdä esimerkiksi näin:

  • Äänitettävän yhtyeen signaalit tuodaan miksauspöydän kanaviin.
  • Tarvittaessa signaalit käsitellään miksauspöydässä esimerkiksi ekvalisoimalla.
  • Ulkoisia dynamiikkaprosessoreita voidaan käyttää miksauspöydän insert-liitäntöjen avulla.
  • Kanavien signaalit ohjataan äänikortille miksauspöydän direct out –liitäntöjen kautta.

HUOM! Tarkkailutilan kuuntelu metronomeineen voidaan toki ohjata soittajille (katso Asetukset > Audio IO ja ”Ohjelmatason läpitoisto”), mutta tällöin on otettava huomioon mahdolliset tietokoneesta ja äänikortista riippuvat viiveet. Jos viive on yli 10 millisekuntia, soittaminen on hankalaa.