NMK2004 meny  

header

 

NMK2004

11-14 AUGUSTI, 2004

Den 14 nordiska musikforskarkongressen (NMK2004) arrangerades på Sibelius-Akademin i Helsingfors den 11-14 augusti 2004. Kongressen har fungerat som ett viktigt forum för vetenskapliga diskussioner bland musikforskare och övriga intresserade i Norden sedan 1948. De två föregående kongresserna hölls i Aarhus (2000) och i Lund (1996).

Syftet med kongressen i Helsingfors var att bredda musikvetenskapens verksamhetsfält och vidga begreppet nordisk musikforskning. Vi var gläda att få välkomna musikforskare och övriga intresserade i branschen från hela världen till Helsingfors; 240 deltagarna från 22 länderna var med om NMK2004.

Kongressen byggde på fem teman:

1) Framförande och kultur
2) Musikkulturer i Nordeuropa
3) Interaktion mellan musikutövande och forskning
4) Musikanalys och tolkning
5) Musikutbildning och psykologi