On tuntuva ero henkilöiden välillä, jotka elävät ihanteilleen, ja henkilöiden, jotka elävät ihanteistaan.

Erkki Melartin

Tervetuloa Erkki Melartinin ja hänen elämäntyötään edistävän seuran verkkosivuille.