Kehityksen syvin tarkoitus on, että me tulisimme yhä sisältörikkaammiksi, henkisemmiksi.

Erkki Melartin

Tervetuloa Erkki Melartinin ja hänen elämäntyötään edistävän seuran verkkosivuille.